دولت آمریکا به پیام‌های خصوصی کاربران توییتر دسترسی داشت

دولت آمریکا به پیام‌های خصوصی کاربران توییتر دسترسی داشت

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.