دادگاه عالی آمریکا با ارائه حق مالکیت پتنت‌ها به هوش

دادگاه عالی آمریکا با ارائه حق مالکیت پتنت‌ها به هوش مصنوعی مخالفت کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.