توییتر تیک آبی افراد مشهور فوت شده را حذف نکرده

توییتر تیک آبی افراد مشهور فوت شده را حذف نکرده است

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.