توسعه شبکه‌ای از نانوسیم‌ها که مثل مغز انسان می‌آموزد و

توسعه شبکه‌ای از نانوسیم‌ها که مثل مغز انسان می‌آموزد و به‌خاطر می‌سپرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.