تلگرام در برزیل به دلیل عدم همکاری با دولت مسدود

تلگرام در برزیل به دلیل عدم همکاری با دولت مسدود شد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.