تعداد کاربران روزانه شبکه اجتماعی BeReal از مرز 20 میلیون

تعداد کاربران روزانه شبکه اجتماعی BeReal از مرز 20 میلیون عبور کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.