تا آخر فروردین سه پیام‌رسان بله، ایتا و آی‌گپ به‌هم

تا آخر فروردین سه پیام‌رسان بله، ایتا و آی‌گپ به‌هم متصل خواهند شد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.