بنیان‌گذار صرافی ورشکسته FTX به دادن ۴۰ میلیون رشوه به

بنیان‌گذار صرافی ورشکسته FTX به دادن ۴۰ میلیون رشوه به مقامات چینی متهم شد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.