استفاده از ChatGPT در ایتالیا ممنوع شد

استفاده از ChatGPT در ایتالیا ممنوع شد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.