اداره پلیس نیویورک دوباره از ربات چهارپا اسپات در شهر

اداره پلیس نیویورک دوباره از ربات چهارپا اسپات در شهر استفاده می‌کند

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.