اتحادیه بازیگران محدودیت‌های بیشتری برای استفاده از هوش مصنوعی اعلام

اتحادیه بازیگران محدودیت‌های بیشتری برای استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.