آیفون 14 و پیکسل 7؛ پرچمدارهایی که به بلوغ نرسیده‌اند

آیفون 14 و پیکسل 7؛ پرچمدارهایی که به بلوغ نرسیده‌اند

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.