آمریکا محدودیت‌های جدیدی را برای فروش تراشه به چین وضع

آمریکا محدودیت‌های جدیدی را برای فروش تراشه به چین وضع کرد

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.