آمریکا استفاده از جاسوس‌افزارهای تجاری در سازمان‌های فدرال را ممنوع

آمریکا استفاده از جاسوس‌افزارهای تجاری در سازمان‌های فدرال را ممنوع کرد

.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.